KRAV OG NÅLETIDER

Beskrivelse af nåletider og kravtider


Alle nåle kan erhverves af medlemmer af foreninger under Dansk Svømmeunion.

Svømmenåle kan erhverves såvel i åbne nationale som internationale stævner,

samt i klubmatcher. Desuden ved klubstævner for egne medlemmer. Det er en forudsætning,

at stævnerne er korrekt anmeldte, at det pågældende løb er godkendt af stævnets

overdommer, og at den pågældende svømmer er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion.

Det er den enkelte klubs pligt, at føre kontrol og kartotek over den enkelte svømmers opnåede nåle.

Tidskrav for opnåelse af de forskellige svømmenåle fastsættes af Svømmesektionen og offentliggøres af

Dansk Svømmeunion inden juli måned og er gældende pr. 1. september samme år.

 

Regler for erhvervelse af svømmenåle

Samtlige svømmenåle rekvireres af klubben/foreningen hos Dansk Svømmeunion. Alle nåle kan kun

erhverves én gang, første gang svømmeren opnår den stipulerede svømmenålstid for den pågældende

svømmedistance og svømmeart. Sløjfe eller stjerne på alle nåle på nær talent- og flippernål kan erhverves

eller tilkommer den svømmer, der opnår en svømmenålstid for pågældende nålegrad i 3 forskellige svømmearter

eller opnår den stipulerede svømmenålstid på samme svømmedistance og i samme svømmeart med mindst

5 års mellemrum. Denne regel gælder for alle svømmenåle selvom vedkommende svømmer i mellemtiden

har opnået svømmenål af højere grad.

 

Svømmenåle


 • Talentnål
 • Flippernål
 • Bronzenål
 • Bronzenål med sløjfe
 • Bronzedelfinnål
 • Bronzedelfinnål med sløjfe
 • Sølvnål
 • Sølvnål med sløjfe
 • Sølvdelfinnål
 • Sølvdelfinnål med sløjfe
 • Guldnål
 • Guldnål med sløjfe
 • Gulddelfinnål
 • Gulddelfinnål med sløjfe
 • Elitenål
 • Elitenål med stjerne