KLUBBENS HISTORIE

Allerede i 1933 blev der stiftet en svømmeklub i Viborg. Initiativet var formentlig taget af cigarsorterer Elsborg, 
der åbnede det stiftende møde den 6. juni 1933. Der ”… indmeldte sig straks 75 Kvinder og Mænd”.  Klubbens navn blev ”Viborg Svømmeklub” og dens første formand var F. W. Kipp. 
 En række andre mænd var med i bestyrelse og udvalg. Som ”repræsentant for Damerne” valgtes Fru G. Winkler. Mødet sluttede med et trefoldigt leve for den nystiftede klub.


Men det er uvist, hvor lang levetid klubben fik. Ni år senere, omtales nemlig igen et stiftende møde for en svømmeklub i Viborg. Mødet fandt sted den 19.august 1942 på Kærvænget, hvor ”… Bademester Alfred Petersen tog imod Indmeldelser”. Klubben startede med 50 medlemmer, hvilket man fandt var ”… en pæn Begyndelse”. Der var svømmeundervisning to gange om ugen, nemlig mandag og torsdag kl. 7. Undervisningen blev varetaget af ”… Stabsofficiant Villadsen”, der endda havde lovet at gøre det ”vederlagsfrit”. Man stillede medlemmerne i udsigt at klubben muligvis ikke ville ”… indstille sin virksomhed til Vinter, men fortsætte i den kolde Aarstid med Gymnastikaftener for at holde Medlemmerne i Vigeur.”

”Svømmeklub startet i Viborg.
En klub der har en lovende fremtid.